21.04.2024

Kalendarz liturgiczny:

  • wtorek – Uroczystość św. Wojciecha
  • czwartek – Święto św. Marka

 

Bardzo dziękuję za posprzątanie kościoła na dzisiejszą niedzielę i złożoną ofiarę:

Pani Paulinie Mamoń, Pani Ewie Urszulak, Pani Sylwii Płaczek, Pani Jadwidze Ciepły

o przygotowanie świątyni na przyszłą niedzielę prosimy:

Panią Annę Wierońską, Panią Justynę Augustyniak, Panią Agnieszkę Kucia, Panią Katarzynę Stybak

 

Dzisiaj składka inwestycyjna na planowane w kościele prace. Bardzo dziękuję Panom z Rady Parafialnej za zebranie i rozliczenie tej składki.