Kancelaria czynna w dni powszednie po Mszy Świętej.

Dokumenty potrzebne w poszczególnych sprawach kancelaryjnych:

Chrzest święty

 • akt urodzenia dziecka
 • dane personalne rodziców dziecka
 • dane personalne rodziców chrzestnych
 • zaświadczenie rodzica chrzestnego z parafii jego zamieszkania

Ślub

 • dowody osobiste narzeczonych
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego
 • metryki chrztu świętego
 • świadectwa ukończenia nauk przedmałżeńskich
 • świadectwa szkolne z ostatniej klasy uczęszczania na religię

Pogrzeb

 • akt zgonu
 • dokument przeznaczony dla administracji cmentarza
 • dokument potwierdzający dysponowanie miejscem pochówku
 • świadectwo zaopatrzenia sakramentami świętymi